Category Archives: 老子道德經

菩薩寺 2018 紀念佛成道日 般若祈安法會

2017-12-30

菩薩寺 2018 紀念佛成道日 般若祈安法會

日期:2018年1月20-27日
內容:諷誦大般若經 第四會
主法:菩薩寺住持 慧光和上
地點:菩薩寺
電話:+886 4 24079920
傳真:+886 4 24075687
電郵:Ibsvima@gmail.com

般若法會報名表:
https://goo.gl/KgoF3G
https://goo.gl/yyHaC7
信用卡授權書:
https://goo.gl/crKAgf
—————————

般若祈安法會 香別

1月20日(週六)
13:30-15:30    淨壇
大般若經 卷538
16:00-18:00    大般若經 卷539、540
19:00 -21:30   大般若經 卷541、542

1月21日(週日)
9:00-10:30      大般若經 卷543、  544
11:00-12:00     佛前大供
13:30-15:30    大般若經 卷545、546
16:00-18:00    大般若經 卷547、548

1月22日(週一)
19:30-21:30   大般若經 卷549

1月23日(週二)
19:30-21:30   大般若經 卷550

1月24日(週三)
19:30-21:30   大般若經 卷551

1月25日(週四)
19:30-21:30   大般若經 卷552

1月26日(週五)
19:30-21:30   大般若經 卷553、554

1月27日(週六)
09:30-10:30     大般若經 卷555
11:00-12:00      佛前大供
12:00                  臘八粥供眾
總迴向

《老子道德經》第五十一章

《老子道德經》第五十一章

[原文]

道生之,德畜之,物形之,勢成之。是以萬物莫不尊道而貴德。道之尊,德之貴,夫莫之命而常自然。故道生之,德畜之,長之育之,成之熟之,養之覆之。生而不有,為而不恃,長而不宰,是謂玄德。

[譯文]

道生成萬事萬物,德養育萬事萬物。萬事萬物雖現出各種各樣的形態,環境使萬事萬物成長起來。故此,萬事萬物莫不尊崇道而珍貴德。道之所以被尊崇,德所以被珍貴,就是由於道生長萬物而不加以干涉,德畜養萬物而不加以主宰,順其自然。因而,道生長萬物,德養育萬物,使萬物生長發展,成熟結果,使其受到撫養、保護。生長萬物而不居為己有,撫育萬物而不自恃有功,導引萬物而不主宰,這就是奧妙玄遠的德。

玄德之道

老子曾指出:「人法地,地法天,天法道,道法自然」,自然的要義是:「道之尊,德之貴,夫莫之命常自然。故道之,德畜之,長之育之,成之熟之,養之覆之,生而不有,為而不恃,長而不宰,是謂玄德。」由之,只有道法自然,也就是萬物所行之道要順於自然之法,才符合道德的思想。因此高尚深遠的道德,在於繁生萬物,而不據為己有,幫助萬物,而不自恃有功,引導萬物,不宰制他們。這與菩薩的無所得智慧相同,雖慈憫一切眾生,但又無所執取,如此方能圓滿顯現清淨佛性的功德。